Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw . Przedłużenie terminu składania wnios

4 grudnia br. ulega zmianie termin naboru wniosków w konkursie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 1 w ramach działania 2.2 POWER 2014 – 2020. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 31 stycznia 2018 r.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Więcej: LINK