Wsparcie dla firm z miast średnich

PARP rozstrzygnęła II etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wnioski będą jeszcze przyjmowane do 28 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 20 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70%.

Program zapewnia środki na realizację wdrożeń wyników projektów badawczych, zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Żeby stworzyć innowację, konieczne jest przeprowadzenie lub zlecenie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Dotacje PARP można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Przedstawiciele MŚP mogą także otrzymać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo

.
W kryteriach oceny projektów w tym działaniu wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom. M.in: obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł, czy obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia,

Lista miast średnich objętych konkursem jest dostępna w załączniku 11 do Regulaminu konkursu.
Więcej: LINK