Wizyty studyjne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Związek Rzemiosła Polskiego zachęca do wzięcia udziału w wizytach studyjnych realizowanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wizyty trwające od 3 do 5 dni odbywać się będą w małych grupach specjalistów oraz decydentów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Wizyty skierowane są m.in.: izb rzemieślniczych, przedstawicieli organizacji pracodawców, osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach i inni. Wizyty mają charakter indywidualny i nie generują kosztów dla instytucji.

W 2010 roku obowiązują dwa terminy składania wniosków:
– do 31 marca 2010 (dla wizyt odbywających się od września 2010 do lutego 2011),
– do 15 października 2010 (dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2011).

Szczegółowe informacje w załączniku.