Wizyta Prezesa Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego w ZRP

Otto Kentzler, Prezes Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) i Wiceprezydent UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 21 maja 2013 roku złożył wizytę Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzemu Bartnikowi.

Spotkanie poświęcone było przyszłości współpracy polskich i niemieckich organizacji rzemieślniczych  oraz możliwości jej realizacji w układzie trójstronnym z udziałem rzemiosła francuskiego, jak również nowej strategii  UEAPME w obliczu wyzwań, wobec których stanęły małe i średnie przedsiębiorstwa i rzemiosło oraz ich organizacje w Unii Europejskiej.

Uzgodniono, że biura ZDH i ZRP podejmą przygotowania do spotkania trójstronnego polskich, niemieckich i francuskich izb rzemieślniczych, przy założeniu, że odbędzie się ono nie wcześniej niż w 2014 roku Prezes ZRP potwierdził wolę zaangażowania ZRP w dyskusję nad nową strategią UEAPME oraz wyraził przekonanie, że członkostwo w UEAPME, pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej mikro i małych przedsiębiorstw rzemieślniczych w Polsce, jest nadal sprawą priorytetową dla ZRP.

Prezesowi ZRP podczas spotkania towarzyszyli: Maciej Prószyński, Dyrektor Generalny ZRP i Edyta Doboszyńska, Dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.