Wideokonferencje w sądach państw UE

Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z liderów unijnego projektu mającego na celu promocję stosowania wideokonferencji w postępowaniach transgranicznych, czyli takich, gdy uczestnicy postępowania pochodzą przynajmniej z dwóch krajów.

Podczas roboczej sesji pracowano nad raportem, który w listopadzie 2016 r. znajdzie się na europejskim portalu e-sprawiedliwość (e-justice.europa.eu), a przez Ministerstwo Sprawiedliwości zostanie przekazany do wszystkich sądów w Polsce.

Raport pokaże przykładowe sprawy cywilne i karne wskazane do przesłuchań na odległość. Powstanie też praktyczny przewodnik wskazujący „krok po kroku”, jak zorganizować wideokonferencję – od złożenia wniosku po końcowe sprawozdanie. Ministerstwo Sprawiedliwości jest koordynatorem prac nad taką instrukcją.
Więcej: LINK