Wcześniejsze emerytury uchwalone przez Sejm

W Sejmie 16 listopada przegłosowano prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt obniża wiek emerytalny do – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zdecydowała, że obniżony wiek emerytalny ma obowiązywać od 1 października 2017 r.

Ustawa likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Podczas prac w komisji dodano przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie, z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Według resortu pracy podstawowym założeniem ustawy jest pozostawienie decyzji o przejściu na emeryturę samym zainteresowanym. Indywidualnie ocenią oni swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy, uwzględnią plany dotyczące długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki informacji z ZUS dowiedzą się, na jaką emeryturę będą mogli liczyć.  Wówczas będą mogli zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie czy też będą kontynuować pracę zawodową, przesuwając w czasie swoje przejście na emeryturę.

Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Na etapie komisyjnym wprowadzono poprawkę, zgodnie, z którą warunek ten musi być spełniony do 31 grudnia 2017 r.
 P.S.

Emerytura jest zobowiązaniem finansowym wobec przyszłych pokoleń, dlatego też uważamy, że należy zadbać o stabilizowanie i umacnianie finansów publicznych oraz zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego a także zintensyfikowanie prac nad systemowym rozwiązaniem problemu ubezpieczeń społecznych..  Dlatego też ważne będą następne posunięcia ekipy rządzącej,to jest: stworzenie palety zachęt tak dla pracodawców jaki osób osiągających wiek emerytalny  w taki sposób aby mogły  pozostawać na rynku pracy – powiedziała W.Nowak-Turowiecka, ekspert Zwązku Rzemiosła Polskiego