Ważne dla zainteresowanych konkursem w ramach poddziałania 2.1.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne skierowane do projektodawców zainteresowanych konkursem na projekty standardowe w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL.

Tematem będą zasady aplikowania o środki w ramach tego poddziałania. W programie m.in. omówienie kwestii związanych z dokumentacją konkursową oraz zasad realizacji projektów.

Spotkanie odbędzie się 26 października w Golden Floor ATRIUM  w Warszawie. Al. Jana Pawła II 27 (3 piętro, sala F).

Rejestracja uczestników trwa do 22 października pod adresem: amanda.korczak@kdkinfo.pl tel.668 326 021
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.