Ważne dla branży spożywczej

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Dokument zacznie obowiązywać od dnia 11 kwietnia 2018 r.
Przepisy rozporządzenia wprowadzają obowiązek stosowania środków łagodzących przez poszczególne kategorie przedsiębiorstw spożywczych wytwarzających określone produkty spożywcze i określają poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w poszczególnych kategoriach żywności.

Treść rozporządzenia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&from=EN