Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 07/02/2012

Ważna rola rzemiosła w kształceniu zawodowym

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 24 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i członków Zespołu eksperckiego ZRP ds. Modernizacji systemu edukacji zawodowej z Arturem Bramorą - Przewodniczącym Komisji Sejmu RP ds. Edukacji Nauki i Młodzieży.
 

W czasie spotkania rozmawiano o działaniach, jakie należy podjąć, by wspierać i promować kształcenie zawodowe w Polsce. Organizacje rzemiosła od lat podejmują inicjatywy, które maja na celu promocję nauki zawodu, między innymi poprzez Konkurs wiedzy z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy w środowisku uczniów z zakładów rzemieślniczych, inicjatywę utworzenia Funduszu Oświatowego przeznaczonego na doskonalenia pracy komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, czy też realizowanie przez ZRP prac nad stworzeniem suplementu Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.
 
Na spotkaniu wskazano na konieczność prowadzenia dalszych działań promocyjnych, jak również dążenia do rozszerzenia zasięgu szkolenia w zakładach rzemieślniczych i tworzenia sprzyjającego kształceniu młodocianych otoczenia.
 
Prezes Bartnik zaproponował wspólne prace nad przywróceniem możliwości kształcenia w formie techników uzupełniających (ZRP negatywnie odniósł się do propozycji ich likwidacji). Brak czynników, które mogłyby wzmocnić pozycje kształcenia zawodowego jest tematem, który coraz częściej pojawia się na posiedzeniach Komisji, dlatego Przewodniczący Artur Bramora zaproponował możliwie bliską współpracę - m.in. przy opiniowaniu projektów aktów wykonawczych.
 
Przedstawiciele organizacji rzemiosła zaproponowali zorganizowanie kolejnego spotkania Komisji w siedzibie ZRP. Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązał się także do przesyłania do wiadomości Przewodniczącemu opinii środowiska w zakresie edukacji zawodowej.  

Relacja ze spotkania w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018