Warsztaty o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W dniach 10-12 czerwca w ramach Projektu „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyły się warsztaty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu).

Celem warsztatów było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w  przedsiębiorstwie oraz pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z jej stosowania, a także dostarczenie narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w firmie. Ponadto szkolenie umożliwiło poznanie zasad standardu ISO 26000 oraz sposobów integracji systemów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy mogli poznać odpowiedzi na takie pytania jak: Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu? Czy przedsiębiorstwo ponosi społeczną odpowiedzialność?
Dlaczego biznes powinien angażować się w społeczną odpowiedzialność?

Zapraszamy na kolejne szkolenia w ramach czterech bloków tematycznych:
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw,
Partnerstwo Publiczno Prywatne,
Zarządzanie Zmianą Gospodarczą,
Elastyczne Formy Świadczenia Pracy.

Więcej informacji na stronie: www.mirip.org.pl zakładka PO KL 2.1.2. Partnerstwo w realizacji projektów www.zrp.pl -  aktualności oraz pod numerem telefonu: (22) 50 44 316  
lub e-mail: partnerstwo-rekrutacja@mirip.org.pl.

Więcej informacji o przebiegu warsztatów w załączniku

Zdjęcia z warsztatów: LINK