Warsztaty o dofinansowaniach unijnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowym, które zostanie poświęcone kwestii powiązań podmiotowych systemów finansowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z Rejestrem Usług Rozwojowych.

Praca w trakcie warsztatów będzie prowadzona w ramach 4 równoległych grup warsztatowych,
z których każda zostanie poświęcona innemu rodzajowi podmiotowego systemu finansowania, obejmującemu:
1.    Bon edukacyjny
2.    Refundację kosztów usługi  rozwojowej
3.    Operatora systemowego
4.    Promesę

Sposób pracy w grupach będzie polegał na omówieniu całego procesu aplikacyjnego z punktu widzenia odbiorcy wsparcia, w szczególności wybór konkretnego usługodawcy i usługi, pozyskanie finansowania zgodnie z funkcjonującym w danym województwie systemem dystrybucji środków oraz zapewnienia spójności funkcjonujących systemów.  

Spotkanie odbędzie się 22 października w godz. 11.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18 października br. na adres e-mail: justyna_bednarz@parp.gov.pl wraz ze wskazaniem grupy (1, 2, 3, 4), w której deklarują Państwo swój udział.