warsztat w ramach projektu SME-Trainet nt. systemu szkoleń i wsparcia młodych przedsiębiorców w Pols