Warsztat „Cohesion restart – w kierunku harmonijnego, bardziej konkurencyjnego i odpornego rozwoju regionów UE”

Informujemy, że 8 października br. w Brukseli odbędzie się warsztat pn. „Cohesion restart – w kierunku harmonijnego, bardziej konkurencyjnego i odpornego rozwoju regionów UE”. Departament Strategii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w partnerstwie z brandenburskim Ministerstwem Finansów i Spraw Europejskich oraz portugalską Agencją Rozwoju i Spójności, zgłosił to wydarzenie do tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities).

Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna jest kluczową kwestią dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i osiągnięcia wartości politycznych i społecznych UE. Jak wspierać spójność w czasach transformacji klimatycznej i demograficznej oraz rosnących potrzeb w zakresie bezpieczeństwa w UE, wykorzystując dziedzictwo polityki spójności? Jak wykorzystać zgromadzoną wiedzę interesariuszy polityki spójności i wnioski wyciągnięte z wdrażania RRF, zachowując uzasadnienie polityki wspólnego zarządzania i zaangażowania interesariuszy?