Warszawa – konferencja informacyjno-promocyjna w ramach projektu „Innowacje-to proste!”