W Szczecinie rozmawiano o zmianach w szkolnictwie branżowym

W konferencji. „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”, która 19 lutego odbyła się w Szczecinie, uczestniczyła minister edukacji Anna Zalewska. Spotkanie, którego organizatorem było Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wpisuje się w działania podejmowane przez resort edukacji związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego.

 

– Celem zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym jest związanie szkół z poszczególnymi branżami – podkreśliła szefowa resortu. – Wspólnie z pracodawcami chcemy budować dobre szkolnictwo branżowe i techniczne. To właśnie oni mają pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz uczestniczyć w systemie egzaminów zawodowych – wskazała minister. – Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie powstanie żadna klasa i żadna szkoła, jeżeli nie będzie miała wprost podpisanej jakiejkolwiek umowy z pracodawcą – dodała.
 
Żeby wdrażane zmiany w szkolnictwie branżowym zostały pomyślnie zrealizowane, konieczna jest ścisła współpraca dyrektorów szkół, organów prowadzących i pracodawców. Podczas spotkania, na które przybyli dyrektorzy szkół zawodowych oraz pracodawcy, rozmawiano m.in. o współuczestnictwie pracodawców w kształceniu zawodowym.
Więcej: LINK