W sejmie II czytanie Ordynacji podatkowej

Wczoraj (25 października), podczas 50 posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o projekcie zmian w Ordynacji podatkowej (pierwotny druk nr 1836).

Nowelizacja ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje i płacą podatki. Dane takie udostępni Krajowa Administracja Skarbowa. Sprawozdanie przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.