W Paprotni odbyły się warsztaty ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W Paprotni w dniach 4-6 listopada odbyły się piąte warsztaty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu) w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”

Celem trzydniowego warsztatu było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w  przedsiębiorstwie oraz pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej ze stosowania tej koncepcji, a także dostarczenie wiedzy i umiejętności czyli narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w  swojej firmie. Ponadto szkolenie zapewniło pomoc w poznaniu zasad standardu ISO 26000 oraz sposobów integracji systemów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. W warsztacie wzięło udział 13 osób. Uczestnicy poznali krok po kroku ABC wdrażania CSR w przedsiębiorstwie.

Szersza informacja: LINK
Zdjęcia z warsztatów: LINK