W Paprotni odbyły się kolejne warsztaty z zakresu CSR

W dniach 15-17 kwietnia 2013 roku w ramach Projektu „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” przeprowadzono trzecie warsztaty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu). Spotkanie odbyło się w Paprotni w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Szkolenie prowadziła trener Ewelina Wiszczun.

Celem trzydniowego spotkania było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w  przedsiębiorstwie, pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej ze stosowania tej koncepcji, a także dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w  swojej firmie.

Szkolenie przybliżyło zasady standardu ISO 26000 oraz sposoby integracji systemów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie.

Każdego dnia warsztatu uczestnicy poznawali krok po kroku ABC wdrażania CSR w przedsiębiorstwie. Główne wątki merytoryczne poruszane podczas spotkania to:
-   Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?
-    Czy przedsiębiorstwo ponosi społeczną odpowiedzialność?
-    Dlaczego biznes powinien angażować się w społeczną odpowiedzialność?
-    Bariery rozwojowe sektora – ewaluacja poszczególnych barier w oparciu o doświadczenia i opinie uczestników.
-    Wyzwania CSR w kontekście MSP.

W warsztatach wzięło udział 11 uczestników.

Więcej: LINK
Zdjęcia: LINK