W Debacie Trójstronnej o reformie oświaty

Ministerstwo Edukacji zakończyło konsultacje nad projektem ustawy o systemie oświaty.  W ostatni czwartek zmieniony projekt był tematem obrad komitetu stałego Rady Ministrów.  Nie ma w nim już mowy np. o branżowej maturze, pozostały jednak podstawowe założenia: likwidacja gimnazjów, 8 letnia podstawówka, 4 letnie liceum.
 

Reforma ma obowiązywać od września 2017 roku. Wiąże się to ze sporymi nakładami finansowymi. Resort zapewnia, że pieniądze są zabezpieczone w budżecie państwa. Kwestie te były tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info, z udziałem przedstawicieli resortu edukacji i partnerów społecznych, która odbyła się 5 listopada.

Związek Rzemiosła Polskiego chce uczestniczyć w zreformowaniu kształcenia zawodowego. – Przyglądamy się rozwiązaniom w różnych krajach, gdzie kształcenie zawodowe stoi na dobrym poziomie i jest bardzo wyraziste. Dziś czeka nas kolejna strukturalna zmiana. Ponownie wracamy do rozmów o reformie, ale zbyt mało jest planowanych zmian w kształceniu zawodowym, które naszym zdaniem są konieczne – powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i polityki społecznej ZRP.

– W miejsce szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe. Bardzo dobrym rozwiązaniem, w ocenie środowiska rzemieślniczego, jest wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia, co spowoduje, że młody człowiek będzie mógł kontynuować ścieżkę rozwoju zawodowego w branży, na którą się zdecydował – dodała. – Chcemy rozmawiać z resortem edukacji o szczegółach. Przygotowane prawo oświatowe ich nie pokazuje, dopiero w rozporządzeniach wykonawczych poznamy jak będzie wszystko zorganizowane, poznamy podstawę programową, organizację kształcenia teoretycznego oraz kształcenia praktycznego, które decydują o jakości kształcenia zawodowego.

Zdaniem eksperta ZRP nie jest dobrym rozwiązaniem, że w obecnym stanie prawnym kształcenie zawodowe w zakresie opieki nad zawodami jest podzielone na kilka ministerstw. Dziś rola ministra edukacji ogranicza się do koordynacji tego, co dzieje się w poszczególnych resortach zaangażowanych w to kształcenie. Chcielibyśmy, aby podlegało ono jednemu ministrowi: pracy bądź gospodarki – powiedziała Jolanta Kosakowska.

Emisja programu: LINK

Kadr z audycji: