W czerwcu – V Ogólnopolski Bieg Rzemieślnika

9 czerwca w Rudzie Śląskiej odbędzie się już V Ogólnopolski Bieg Rzemieślnika. Organizator wydarzenia: Cech Producentów Żywności w Katowicach oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w biegu. Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia oraz tradycji zawodów rzemieślniczych, a także integracja środowiska rzemieślniczego.
IV Ogólnopolski Bieg Rzemieślnika odbędzie się pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego , Jana Gogolewskiego, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
Podobnie jak w latach poprzednich Prezes ZRP ufunduje Puchary zwycięzcom V Biegu Rzemieślnika w czterech kategoriach: kobiety do lat 18; mężczyźni do lat 18; kobiety powyżej lat 18 i mężczyźni powyżej lat 18.