Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do P.O. Polska Wschodnia

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pakiet uwag do projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zdaniem ZRP rozwój przedsiębiorczości Polska Wschodnia adresowany do młodych przedsiębiorców powinien być wspierany dobrze zaplanowanymi i wdrażanymi przedsięwzięciami w zakresie promocji przedsiębiorczości, analizy popytu, kooperacji i transferu nowoczesnej technologii. Wymaga to rozwoju inicjatyw inkubatorów i klastrów lokalnych, regionalnych i międzyregionalnych.

Pełen wykaz uwag i propozycji ZRP do P.O. Polska Wschodnia: LINK