Uwagi ZRP i propozycje zmian do „Systemu Zapewniania Jakości Usług Rozwojowych”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowała dokument o obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) dla wszystkich podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze, w tym organizacji rzemiosła oraz ich beneficjentów. Zaproponowany dokument budzi spore wątpliwości Związku Rzemiosła Polskiego oraz regionalnych organizacji rzemiosła i przedsiębiorczości. Opinia ZRP została przekazana do PARPu.

Doprecyzowania wymagają zapisy stanowiące o tym, kto może się do rejestru zgłaszać (Karta Usługi) oraz propozycje PARP zawarte w Karcie Podmiotu.

Platforma ( RUR ) ma być rekomendacją dla przedsiębiorstw szukających firm szkolących komercyjnie. Stawiane są warunki, które mają powodować, że znajdą się tam firmy sprawdzone, świadczące usługi wysokiej jakości. Jednak przyjęte kryteria powodują zaburzenie konkurencji, tym bardziej, że PARP planuje, aby platforma miała szeroki zasięg i była rozpropagowywana, jako źródło wiedzy o dobrych realizatorach usług rozwojowych.

Zaproponowane kryteria powodują, że firmy nowe, albo rozpoczynające dopiero świadczenie usług rozwojowych odpłatnie nie mogą być wpisane do rejestru. Co z kolei sprawi, że przy silnej pozycji platformy firmy niezarejestrowane nie będą miały szans na rozwój.

 W związku, z czym znaczna ilość podmiotów ( w tym izby i cechy rzemieślnicze) będą startowały z gorszej pozycji, ponieważ, żeby nie zostać zupełnie odciętym od środków unijnych będą musiały występować jako partnerzy dużych firm komercyjnych.

Tworzony system zapewnienia jakości usług rozwojowych oparty o bony i vouchery szkoleniowe wydawane przez regionalnych operatorów finansowych, nie jest w ocenie Związku Rzemiosła bezpieczny dla usługodawców tych form edukacyjnych. Refundacja poniesionych kosztów przez firmę szkoleniową, może przy określonej liczbie usług rozwojowych postawić ją w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego ZRP jest przeciwne pomysłowi uzależnienia refundacji poniesionych kosztów od tego czy dany uczestnik szkolenia oceni usługę pozytywnie.

Więcej:
W załączniku szczegółowa opinia ZRP oraz izb i cechów do dokumentów:
Karta Podmiotu RUR:LINK
Karta Usługi RUR: LINK