Uwaga samodzielnie opłacający składki na ubezpieczenie społeczne

Płatnik, który ma zaległości w opłacaniu składek, może stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. Jeżeli jest zadłużenie na koncie w ZUS, wpłaty będą rozliczane na najstarsze zaległości.
Przedsiębiorca, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ma zaległości na koncie, musi mieć świadomość, że aktualna wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Nie będzie można opłacać bieżących składek, zanim nie ureguluje się zaległości. To może spowodować, że płatnik utraci prawa do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa.

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność lub, osoba współpracującą z osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność i opłaca składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (lub opłaca ją płatnik składek), musi wiedzieć, że ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należna składka nie zostanie opłacona w terminie.

Jeśli masz zadłużenie, które przekracza 6,60 zł za wcześniejszy okres, to Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje, jeżeli wpłata (nawet wpłacona w terminie) nie uwzględni bieżących składek oraz zaległej kwoty z odsetkami.
Więcej: LINK