Uwaga przedsiębiorcy! Od 1 stycznia 2018 r. zmiana wpłat składek na ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wpłacali składki (emerytalno-rentową, chorobową, wypadkową, zdrowotną) jednym przelewem na jeden rachunek, przyznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z nadchodzącymi zmianami ZUS rozsyła listy informacyjne do przedsiębiorców. W liście tym podany jest indywidualny numer konta, informacje o nowych zasadach wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne  oraz  warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, żeby nie narazić się na niepotrzebne problemy. Dlatego uczulamy na konieczność odbierania tej korespondencji.

 

Kolejną ważną sprawą jest uporządkowanie do końca roku swoich wpłat do ZUS. W przypadku zaległości w płaceniu składek, należy niezwłocznie (najlepiej do końca listopada) złożyć w swoim oddziale ZUS wniosek o rozłożenie zaległości na raty, bądź jednorazowo uregulować zaległości, żeby w nowy rok wejść z czystym kontem. Niedopełnienie tego wymogu może skutkować przykrymi dla ubezpieczonego konsekwencjami. Wniesiona na jeden rachunek wpłata składki w pierwszej kolejności pokryje ewentualne zaległości wobec FUS, a dopiero to, co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy. A to z kolei może spowodować, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek – chorobowej lub zdrowotnej, co w przypadku choroby pozbawi nas zasiłku. 

Pełna treść informacji w załączniku: