Uwaga firmy posiadające Seal of Excellence

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poszukuje kontaktu z firmami posiadającymi projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence dla Fazy I konkursu na granty w ramach Horizon 2020 SME Instrument.
Agencja rozpoczyna prace nad programem, który będzie dedykowany projektom posiadającym Seal of Excellence. Opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu wsparcia umożliwi dofinansowanie projektów, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet i którym Komisja Europejska przyznała w związku z tym certyfikat Seal of Excellence.
Więcej: LINK