Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Konsultacje

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego.

W corocznym orędziu o stanie UE wygłoszonym we wrześniu br. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił plany powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy w celu zagwarantowania egzekwowania przepisów UE dotyczących mobilności pracowników. Ponadto przewodniczący zapowiedział wprowadzenie europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego. Planowana data ich przyjęcia obu inicjatyw to II kw. 2018 r.

Na stronie internetowej można znaleźć potrzebne informacje na temat konsultacji. Odpowiedzi należy udzielić za pośrednictwem kwestionariusza.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Termin ich zakończenia to 7 stycznia 2018 r.