Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy podpisana

15 listopada Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa ma na celu unormowanie trybu i zasad dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumencie określono zasady konkursu o dofinansowanie dla płatników składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Konkurs ogłaszany będzie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz w roku.
Ustawa określa ponadto maksymalną wysokość udzielanego dofinansowania projektu. Ma ona być uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:
•    od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu;
•    od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;
•    od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu;
•    od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.
Szacowaną wartość projektu określał będzie płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.
Więcej: LINK