Ustawa o podatku od towarów i usług podpisana przez Przydenta RP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych określających zasady i terminy otwarcia rachunków VAT przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Głównym celem nowych regulacji jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co winno zapewnić większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie zasad konkurencji. Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał wpływu na transakcje, których stroną będą nabywcy finalni (konsumenci). Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Jednocześnie ustawa przewiduje środki, które w założeniu mają zachęcać podatników do jego stosowania. W szczególności, w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną.
Więcej: LINK