Usługa proinnowacyjna dla mikro małych i średnich firm

Usługa systemowa Krajowej Sieci Innowacji (KSU) polega na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Składa się z dwóch etapów.

Etap I – Audyt innowacyjności obejmujący 13 komponentów analizy działalności przedsiębiorstwa.
Etap II – Doradztwo we wdrożeniu innowacji , które składa się z 20 komponentów i służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm.
Więcej: LINK