Unijne środki dla przedsiębiorców po 2013

Podczas zorganizowanej w Katowicach konferencji „Finansowanie rozwoju małych i średnich firm” omówiono perspektywę finansową sektora MŚP w latach 2014-2020.

– W kolejnym budżecie, głównymi odbiorcami unijnej pomocy pozostaną przedsiębiorcy. Będą oni mogli korzystać przede wszystkim z Programu Inteligentny Rozwój, który wspierać będzie innowacyjność, badania naukowe i ich powiązania ze sferą przedsiębiorstw – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Działania prowadzone w ramach Programu Inteligentny Rozwój będą uzupełniane przez Program dla Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.  Będą one realizowały działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw (poprzez inwestycje, rozwój kadr i kompetencji), a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje.

W przyszłości większy nacisk położony zostanie na finansowanie projektów w formule instrumentów zwrotnych. Możliwe będzie również łączenie w ramach jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego.

Więcej: LINK