Umowy terminowe po nowemu

Związki zawodowe pracują nad projektem przepisów ograniczających zawieranie umów na czas określony. Taka zapowiedź największych organizacji związkowych padła na ostatnim (11grudnia) posiedzeniu zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej. Propozycja zostanie zaprezentowana na pierwszym noworocznym posiedzeniu TK.
Projekt będzie zakładał termin, na jaki pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na określoną umowę. Zawarty w nim też będzie katalog określający, w jakich sytuacjach taka umowa może być zawarta na dłużej.

Związkowcy zapowiadają, ze w propozycjach znajdzie się też zapis mówiący o wzmocnieniu dialogu w samych firmach pomiędzy pracodawca a pracownikami poprzez wprowadzenie możliwości negocjowania miedzy stronami okresu zatrudnienia na umowach terminowych w danym zakładzie pracy.

Chcą też zaproponować zróżnicowania okresów wypowiedzenia umów terminowych w zależności od okresu, na jaki została zawarta.

Strona pracodawców w ciągu dwóch tygodni od otrzymania projektu ma się do niego odnieść. Zadeklarowali gotowość do pracy nad zmianami, jednak już zapowiadają, że pewne rozwiązania wzbudzą kontrowersje i będą wymagały dalszych konsultacji..

Jeszcze jedna, tym razem rządowa propozycja zmiany w kodeksie pracy wywołała żywą dyskusję podczas spotkania zespołu. Partnerzy społeczni mają zastrzeżenia do propozycji zapisu o wpłacaniu wynagrodzeń pracowniczych na konto (art.86). Ich zdaniem pracownik powinien decydować, w jakiej formie będzie odbierał wynagrodzenie. Założenie kona może wiązać sie z dodatkowymi opłatami za jego prowadzenie, co najbardziej odczują pracownicy najmniej zarabiający.