UEAPME – Forum Żywności

Komisja Europejska przekazała UEAPME informację dot. wniosku legislacyjnego w sprawie ograniczenia produkcji tłuszczów trans do 2% na 100 g produktu spożywczego, głównie pod kątem wpływu na zdrowie i zmniejszenia spożycia tłuszczów. KE chce aby podmioty funkcjonujące na rynku spożywczym (FBO) dostosowały wymogi dot.  zawartość tłuszczów w produktach, w miarę możliwości.

Komisja Europejska na spotkaniu z zainteresowanymi stronami przedstawiła wyniki oceny skutków i efekty badań przeprowadzonych w tym zakresie. UEAPME zaniepokojona wynikami badań negatywnymi dla MŚP zaproponowała KE złagodzenie przepisów wniosku.

UEAPME proponuje:

  • Ochronę tradycyjnej specyfiki żywności rzemieślniczej po przez wyłączenie z listy produktów niezdrowych;
  • Zwolnienie małych przedsiębiorstw produkcyjnych i mikroprzedsiębiorstw z sektora spożywczego z dodatkowego obciążenia legislacyjnego;
  • Wprowadzenie okresu przejściowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw trwających co najmniej 2 lata.

Ponadto UEAPME proponuje zachowanie ostrożności  w zakresie stosowania wartości procentowych ( tłuszczu trans) do produktów końcowych, a nie do składników, chyba że skład i zastosowanie produktu są wyraźnie wskazane przez dostawcę a także w przypadku produktów z zastrzeżonymi recepturami.

UEAPME  zwraca się  do przedsiębiorców o wyrażanie swojej opinii , uwag do 16 lipca br. Uwagi prosimy kierować na adres : b.day@ueapme.com

Link do dokumentów oceny skutków  zawartości tłuszczów:Annex IA trans fats_AG_21.06.2018