UEAPME dołącza do kampanii „Małe jest piękne”

UEAPME dołącza do kampanii „Małe jest piękne” w ramach nowego rozporządzenia w sprawie projektowania rynku energii elektrycznej.

W wyniku konsultacji większość z państwa poparła pomysł przystąpienia UEAPME do koalicji „Małe jest piękne”, wzywając do przyjęcia zasady de minimis w zakresie ram dla małych instalacji źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych instalacji podczas analizy wniosku Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego rynku energii elektrycznej – COM (2016) 861, które jest częścią pakietu dotyczącego czystej energii.

UEAPME zdecydowało się dołączyć do tej kampanii. Pierwszym aktem będzie wspólny komunikat prasowy UEAPME i koalicji, który będzie opublikowany pod koniec tygodnia, przed pierwszym spotkaniem trójstronnym (Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada), zaplanowane na 27 czerwca 2018r. Uczestnicy trójstronnego spotkania będą chcieli wypracować porozumienie w sprawie zmienionego rozporządzenia.

Więcej:SMALL IS BEAUTIFUL Declaration_VF05062018;

SMALL IS BEAUTIFUL Declaration_VF05062018