Udostępnianie informacji gospodarczych

W ministerstwie gospodarki trwają prace nad oceną funkcjonowania ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Resort gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących tych przepisów. Na komentarze czeka do 31 sierpnia.

Po blisko 3 latach funkcjonowania ustawy ministerstwo dostrzega konieczność przeprowadzenia jej oceny. System udostępniania informacji gospodarczej powinien odgrywać istotną rolę zarówno w zwalczaniu negatywnych zjawisk, jak np. zatory płatnicze, jak i promowaniu pozytywnych zachowań na rynku.
Więcej: LINK