Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 26/09/2016

Ubezpieczenie społeczne

Komitet ds. interpretacji, stanowisk i wyjaśnień ZUS pochylił się nad wypracowaniem rekomendacji legislacyjnych dotyczących tego, czy wpis do rejestru CEIDG powinien stanowić warunek powstania obowiązku podatkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dokument z rekomendacjami trafi do ministerstwa rodziny i pracy.

W świetle prawa przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i od tego dnia objęty jest obowiązkiem opłacania składek. Podczas prac komisji przeważało zdanie o deklaratoryjnym charakterze wpisu działalności do ewidencji. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komitet powołany został przez Prezes ZUS na mocy statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do jego zadań należy monitorowanie interpretacji, stanowisk i wyjaśnień wydawanych przez Zakład, a także wspieranie ZUS w opracowywaniu nowych interpretacji i  stanowisk oraz rekomendowanie Zarządowi ZUS najbardziej efektywnych rozwiązań.
Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018