Tydzień Mediacji rozpoczęty

Od 14 do 19 października w całym kraju obchodzony będzie Tydzień Mediacji. W tych dniach w sądach, prokuraturach i innych miejscach w całej Polsce mediatorzy PCM będą udzielać bezpłatnych porad i konsultacji, wyjaśniać znaczenie i korzyści płynące z alternatywnej metody porozumienia jako sposobu rozwiązywania sporów, który jest skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem niż proces sadowy.

Wydarzenia ostatnich lat powodują zaostrzenie konfliktów zarówno wśród różnych grup społecznych jak i instytucji, a trudniejsza sytuacja ekonomiczna powoduje większe napięcia również w rodzinach. Tym szczególniej dziś istotne jest upowszechnianie idei mediacji. Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu – przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej – mediatora.

Mediacje to nie tylko porozumienie, w ich wyniku następuje naprawa relacji, normalizacja kontaktów, co w przyszłości daje szanse na kontynuowanie współpracy biznesowej, a w sprawach rodzinnych poprawę relacji między bliskimi. Przedsiębiorcy nie chcą, by ich kłopoty były znane i dyskutowane w środowisku, bo to oznacza spadek zaufania i straty finansowe. Mediacje pozwalają unikać negatywnego rozgłosu, zapewniając poufność całego procesu.

Z danych Polskiego Centrum Mediacji wynika, że ok. 85 – 90 proc. postępowań mediacyjnych kończy się zawarciem ugody pomiędzy stronami. Wysoka skuteczność to jedna z zalet mediacji. Mediacja jest tańszym, szybszym i korzystniejszym rozwiązaniem niż proces sądowy. Mediacja, jako sposób rozwiązywania konfliktów może być stosowana w rożnych rodzajach sporów, w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, które już toczą się przed sądem jak i w tych, które do sądu jeszcze nie trafiły.
Wiecej: LINK

Plakat: LINK