Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Ostatnie dni naboru wniosków

28 grudnia kończy się nabór wniosków w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. Konkurs jest przeznaczony dla konsorcjów MŚP składających się z co najmniej 3 przedsiębiorców (lider – wnioskodawca i co najmniej 2 członków konsorcjum). Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla minimum dwóch województw Polski Wschodniej.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów, zlokalizowanych w maksymalnie 3 miejscowościach. Nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Pula środków w konkursie wynosi 430 mln zł.
Więcej: LINK