Trwałość projektu – co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym, na którym zostaną poruszone ogólne zagadnienia związane z trwałością projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz przykłady zachowania trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Na spotkaniu przedstawiciele: Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie,  przedstawią informacje na temat: ogólnych zasad i wytycznych dot. zachowania trwałości projektów w ramach Funduszy Europejskich,  zachowania trwałości projektów w ramach RPO WM, zachowania trwałości projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.  

Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Wykładów Otwartych – projektu prowadzonego we współpracy z Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wstęp na wykład jest bezpłatny.

Zapisy na spotkanie i więcej informacji: LINK