Trwają prace legislacyjne w zakresie prawa własności przemysłowej oraz rzeczników patentowych

W Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad 11 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE.

Część zmian stanowi znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę. Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji UE, co pozwoli m. in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej.
Więcej: LINK