Trwa nabór wniosków na Poddziałanie 9.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniach od 27 maja do 28 czerwca trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje: LINK