Szkolnictwo zawodowe w dialogu społecznym. Seminarium w ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego, włączając się w realizację Programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, zaprasza na seminarium promujące dialog społeczny, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

W programie  m.in. przedstawimy ofertę rzemiosła w zakresie walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy debaty porozmawiają o wspólnej odpowiedzialności za szkolnictwo zawodowe, różnicy potrzeb i wyborze modelu edukacji zawodowej, najefektywniejszego dla Polski i polskich pracodawców, tych dużych i tych małych. W sesji- kwalifikacje dla gospodarki – siła różnorodności- różne role różnych interesariuszy, poznamy opinie ekspertów: z Konfederacji Lewiatan, eksperta regionalnego ZRP, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komendy Głównej Ochotniczych Huwcó Pracy. Uczestnicy spotkania poznają zasady RODO w kontekście certyfikacji kwalifikacji.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy.