Szkolenie metodyczne z udziałem członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji,Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki – w dniach 26-27.10.2017 r. organizuje kolejne dwa szkolenia dla członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie – sale w Hotelu WIATRACZNA, przy ul. Czapelskiej 34 a  w Warszawie.

 

Więcej: LINK