Szkolenie dotyczące realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizuje szkolenie dla polskich instytucji prywatnych na temat realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej (European Development Fund, Development Cooperation Instrument, European Neighborhood and Partnership Instrument oraz Instrument for Pre-accession Assistance).

Szkolenie jest organizowane w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem polskiego sektora prywatnego realizacją programów pomocowych Unii Europejskiej.
Spotkanie odbędzie się 20 czerwca w Warszawie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 W programie m.in:
•    Przedstawienie programów pomocowych
•    Kto może aplikować?
•    Gdzie szukać możliwości aplikowania?
•    Postępowania przetargowe dot. usług, dostaw i robót
•    Ewaluacja ofert
•    Kryteria wyboru
•    Ścieżki odwoławcze
•    Realizacja projektów
•    Najczęściej popełniane błędy
•    Pytania i odpowiedzi
Więcej: LINK