Szkolenie dla cechów i izb rzemieślniczych nt wybranych problemów