Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w stosunku do ustawy budżetowej

Jak podaje ministerstwo finansów – deficyt budżetu państwa po sierpniu 2016 r. wyniósł 14,9 mld zł tj. 27,3% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 11,0 mld zł w stosunku do wykonania po sierpniu 2015 r. (25,9 mld zł).

Dochody budżetu państwa, wg szacunkowych danych w okresie I-VIII br. były wyższe o 14,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VIII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach, m.in. dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 5,9 mld zł) a dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,5% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł).
Więcej: LINK