Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 21/12/2012

Sytuacja w tyskim zakładzie Fiata tematem posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji

19 grudnia w gmachu MPiPS odbyło się posiedzenie prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych poświęcone sytuacji w tyskim zakładzie spółki Fiat Auto Poland w związku z zapowiedzianymi w dniu 7 grudnia br. przez Zarząd Spółki zwolnieniami obejmującymi 1500 pracowników tego zakładu w pierwszym kwartale 2013 r.

Obradom przewodniczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz – przewodniczący Trójstronnej Komisji, a uczestniczyli w nich: wiceprezes rady ministrów, minister gospodarki – Janusz Piechociński oraz sekretarz stanu Jacek Męcina. Strona związkowa, z inicjatywy, której zwołano posiedzenie prezydium, poinformowała, że. osiągnięto częściowe porozumienie (nie wszystkie centrale związkowe zakończyły negocjacje z dyrekcją Fiat Auto Poland S.A) dotyczące zwolnień grupowych. Wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników - uzależniona od stażu pracy - będzie wynosiła od 9-do 18-miesięcznych pensji.

Zwolnieniami zostanie objętych 1 450 osób, z których - w ramach przyjętych kryteriów ochronnych – zostaną wyłączone m.in. osoby, które ukończyły 55 rok życia oraz pracownicy posiadający rodziny wielodzietne. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele organizacji związkowych w spółce Fiat Auto Poland podkreślali potrzebę przyjęcia systemowych rozwiązań prawnych umożliwiających skierowanie strumienia pomocowych środków państwa bezpośrednio do zagrożonych zakładów produkcyjnych (na wzór włoskich kas integrale).
Partycypowanie państwa w utrzymaniu zatrudnienia w sytuacji tzw bezrobocia technicznego spowodowanego przestojem w produkcji ochroniłoby zagrożone miejsca pracy, a w konsekwencji lokalny rynek pracy.

 

Wskazywano, jak istotne jest podjęcie działań chroniących miejsca pracy w branży motoryzacyjnej w obliczu przewidywanego problemu poważnego spadku sprzedaży nowych samochodów, prognozowanego dla całego europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Minister pracy zapewnił partnerów społecznych o podjęciu przez resort działań mających na celu ochronę miejsc pracy zwłaszcza tam, gdzie zagrożenie dotyczy branży czy regionu. Pod rozwagę partnerów społecznych poddał propozycję rozpoczęcia intensywnych prac nad wspierającą zatrudnienie ustawą o charakterze antykryzysowym (wzorowanej w części na tzw. ustawie antykryzysowej z 2009 r.) sygnalizując gotowość kierowanego przez siebie resortu do zaangażowania się w te działania. Deklarację gotowości do współpracy ze strony resortu gospodarki złożył minister Janusz Piechociński, który podkreślił konieczność podjęcia spójnych działań obu resortów w tym zakresie w celu osiągnięcia skuteczności i funkcjonalności takich rozwiązań.
 

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018