Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 16/02/2012

System kształcenia musi być dostosowany do potrzeb rynku pracy

Związek Rzemiosła Polskiego wypracował stanowisko do Komunikatu Komisji Europejskiej - Inicjatywa “Szanse dla młodzieży”, w którym zaproponowano podjęcie konkretnych działań mających przeciwdziałać rosnącemu w Europie bezrobociu ludzi młodych.

Zdaniem Komisji aby zapobiec temu zjawisku należy zapewnić dwutorowe nauczanie, dostosowane do potrzeb rynku. Kraje członkowskie UE muszą być świadome czekających je zmian. Osiągnięcie celu będzie również wymagało większego zaangażowania samych przedsiębiorstw i sektora publicznego.

ZRP od lat aktywnie działa na rzecz tworzenia polityki sprzyjającej zatrudnianiu osób młodych. Organizacje rzemiosła uczestniczą w przygotowaniu zawodowym młodzieży. Na potrzeby rynku pracy promują i wspierają proces kształcenia w zakładzie pracy. Dlatego propozycje zawarte w komunikacie są w dużej mierze zbieżne z oczekiwaniami środowiska rzemieślniczego.

Zdaniem Związku Komunikat podsumowuje ważny etap dyskusji nad przyszłością młodzieży i podkreśla znaczenie efektywniejszego powiązania polityki edukacyjnej z potrzebami rynku pracy. Nawiązuje również do tak istotnych kwestii dla rzemiosła, jak: uczenie się w miejscu pracy, przemienny system nauki z zaangażowaniem pracodawców i wyeksponowanie roli kształcenia praktycznych umiejętności wśród adeptów nauki zawodu. ZRP ma nadzieję, że dokument pomoże w zacieśnieniu współpracy pomiędzy resortami odpowiedzialnymi za kształcenie młodych osób i kreowanie optymalnych warunków na rynku pracy do ich zatrudniania.

Stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Uwagi kierunkowe do projektu Komunikatu otrzymali: Sekretarz Generalny UEAPME Andrea Benassi
Pełna treść stanowiska w załączniku.

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018