Świadczenie usług rehabilitacyjnych. Konkurs ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 26 marca na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce „Konkursy ofert” ogłosił postępowanie konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej. Materiały konkursowe, zawierające m. in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl nie później niż do 27 marca 2018 r.
 
Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej jest realizowanie turnusów dla osób m.in. ze: schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami układu oddechowego, narządu głosu.
Ofertę należy złożyć do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00.

Więcej: LINK