Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 11/12/2012

Świadczenie pracy w UE

Tematem spotkania, w którym 7 grudnia wzięli udział przedstawiciele partnerów społecznych, resortu pracy i Głównego Inspektoratu Pracy było wprowadzenie projektu dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Andrzej Stępnikowski.

Trzeba pamiętać, że spośród około 1 mln delegowanych pracowników, prawie 215 tys stanowią Polacy świadczący pracę głównie w krajach Europy Zachodniej. Andrzej Stępnikowski wstępnie poparł stanowisko zaprezentowane dwa dni wcześniej w Brukseli przez przedstawiciela UEAPME (Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości) wskazując na konieczność większego otwarcia dyrektywy na pracodawców, jednakże zwrócił uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności ze względu na polską specyfikę.

Z pozytywną opinią ekspertów spotkała się również idea stworzenia bardziej przyjaznych narzędzi informujących o uwarunkowaniach delegowania pracowników w poszczególnych państwach. Chodzi tu głównie o zbudowanie w każdym kraju członkowskim jednej wiodącej strony internetowej, na której zarówno pracodawcy delegujący pracowników, jak i sami delegowani mogliby uzyskać komplet informacji związanych ze świadczeniem pracy na terytorium innego państwa członkowskiego. Taki portal zawierałby m.in. przepisy dot. prawa pracy i płacy minimalnej, jak również treści zawieranych w danej branży układów zbiorowych. Andrzej Stępnikowski wskazał także na możliwość wykorzystania kampanii upowszechniających wiedzę, takich jak Kampania GIP „Moja pierwsza praca”.

Jednym z gospodarzy spotkania była europosłanka Danuta Jazłowiecka, której przekazano materiały przygotowane przez ekspertów ZRP na temat kształcenia dualnego. Danuta Jazłowiecka zwróciła uwagę na duże znaczenie kształcenia dualnego realizowanego w rzemiośle i zapowiedziała pogłębienie dalszej współpracy z organizacjami rzemiosła i ZRP.

Więcej informacji: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018