Sukcesja w firmach trafi do podpisu Prezydenta

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została przyjęta przez Parlament. Zmiany w sukcesji są przez przedsiębiorców oczekiwane od lat. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom firm jednoosobowych. Dzięki zawartym w ustawie rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania.

Jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w mocy zostaną utrzymane, umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie.

Obecnie, po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego następcy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia firmy. Dlatego w większości przypadków śmierć właściciela  oznaczała duże trudności dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP czy decyzje administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Przyjęte rozwiązania pozwalają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać  zarządcę sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny może trwać, co do zasady, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku. Nowe przepisy pozwolą na zachowanie ciągłości  rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy. Rozwiązania wprowadzają zwolnienie z podatku od spadków z tytułu nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą.

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-37-38/